Tutvustus
Strateegia
Finantsnäitajad
Aastaaruanded
Töötajad
Esilehele

ACE Logistics Group Ltd.
Sepise 1
11415 Tallinn Estonia
tel. +372 6401 401
faks +372 6401 408
acegroup@acegroup.ee
FINANTSNÄITAJAD
ACE Logistics Group AS peamised finantsnäitajad
konsolideeritud
   2015 2014 2013 2012
2011
EUR        
.....
Netokäive 22,193,450 19,959,583
17,592,607
18,196,212
15,911,839
Netokäibe muutus 11% 13%
-3%
14%
5%
Kasum enne makse (EBT) 1,867,872 1,536,464
1,547,030
1,551,350
1,256,181
EBT muutus 22% -1%
0%
23%
11%
Rahavoog 694,551 226,785
246,303
203,755
384,529
         
.....
Omakapitali tootlikkus (ROE)
 
45%

38%
37%
40%
36%
Rentaablus 7,1% 6,2%
7,0%
7,2%
6,5%
         
.....
31.detsember seisuga:        
.....
Varad kokku 6,932,244 6,869,089
6,104,033
6,229,188
5,674,593
Aktsiakapital 28,116 28,116
28,116
28,116
28,115
Omakapital 3,695,842 3,284,308
3,406,501
3,239,127
2,865,578
Töötajate arv 121 113
113
103
92