Tutvustus
Strateegia
Finantsnäitajad
Aastaaruanded
Töötajad
Esilehele

ACE Logistics Group Ltd.
Sepise 1
11415 Tallinn Estonia
tel. +372 6401 401
faks +372 6401 408
acegroup@acegroup.ee
MISSIOON
ACE Logistics Group-i (Grupp) missioon on olla juhtiv logistikalahenduste pakkuja Balti regioonis, mis:

- aitab oma klientidel saavutada nende ärieesmärke, osutades klientidele nende vajadustele vastavaid proffessionaalseid logistilisi lahendusi;
- aitab kaasa oma töötajatel saavutada eesmärgid nende isiklikus tööalases arengus, pakkudes kaasaegset töökeskkonda, koolitust ja muid arenguvõimalusi;
- aitab oma äripartneritel olla edukas, töötades mõlema poole rahulolu põhimõttel. Väärtustab pikaajalisi ärisuhteid partneritega ja on lojaalne nendes suhetes;
- tagab omanike rahulolu läbi nende omandi piisava ja pikaajalise kasvu.


Ettevõte peab oma tegevusega tagama ettevõtte omanike, töötajate ja klientide pikaajalise rahulolu.

EESMÄRGID


Ettevõtte eksisteerimise peamiseks eesmärgiks on ettevõtte väärtuse pidev suurendamine. Ettevõtte väärtuse kasvu hinnatakse eelkõige läbi stabiilse ning pikaajalise kasvu (käive), kasumlikkuse (rentaablus) ja varade tootlikkuse (ROE) fookuse:


- ettevõtte konsolideeritud realiseerimise netokäibe kasv on suurem kui on valdkonna keskmine kasv ja on kaks korda kõrgem piirkonna üldisesest majanduskasvust.
- ettevõtte aastane rentaablus on vähemalt 5%.
- ettevõtte omakapitali tootlikkus on vähemalt 30%.

Finantseesmärk on saavutatav loomuliku kasvu tulemusena. Samal ajal on ettevõte avatud võimalike teiste ettevõtete omandamisele.

Üles

STRATEEGIA


 • Juhtimine
  ACE Logistics Group on Balti riikides tegutsevate logistikaettevõtete valdusettevõte. Juhtimisega tegelev valdusettevõte keskendub oma tegevuses Grupi tütarettevõtete strateegiate määratlemisele, tagades ressursside optimaalse paigutamise ja luues lisaväärtust sünergia ärakasutamisel.

  Grupi ettevõtted on omavahel sõltumatud. Grupi ettevõttete omavahelistes ärisuhetes juhindutakse üldistest äripõhimõtetest.

  Grupi strateegia näeb ette konkurentsi vältimise Grupi ettevõtete vahel.

  Valdusettevõte loob oma tegevusega omanikele lisaväärtust järgnevalt:

  - loob ja ajakohastab Grupi korporatiivset strateegiat;
  - loob ja arendab Grupi ettevõtete ühtset identiteeti;
  - osaleb regulaarselt Grupi ettevõtete strateegilises juhtimises läbi ettevõtete nõukogude töö;
  - loob ja tagab finantsinformatsiooni edastamise omanike, Grupi ja Grupi ettevõtete vahel;
  - koordineerib Grupis abitegevusi, sh. finantsarvestus, IT tegevused, kvaliteeditöö-, personalitöö-, ostutegevus- turundustegevus, jms., eesmärgiga saavutada sünergia ja optimaalsus;
  - tagab vajadusel oskusteabe ja inimressursi liikumise Grupi ettevõtete vahel;
  - osaleb juhtivtöötajate arenguprogrammide loomisel;

  Grupi ettevõtteid juhitakse detsentraliseeritult tegevjuhtkondade poolt, vastutus on delegeeritud ja põhirõhk isiklikul initsiatiivil ning vastutusel. Iga Grupi ettevõte loob oma strateegia Grupi üldise strateegiaga kooskõlas.

  Grupi ettevõtete peamisteks konkurentsieelisteks on:

  - tegutsemine hoolikalt valitud valdkondades, nendele süviti spetsialisseerumine;
  - aktiivne müügi- ja turunduspoliitika;
  - efektiivne tootmine;
  - innovaatilisus, IT lahendused.
  - paindlikkus, võime kiirelt muutuda

  Üles

 • Personal
  Grupi ettevõtete eesmärk on leida parimad töötajad ja tagada nende pikajaline pühendumine. Selle tagamiseks on ajas muutuv ja motiveeriv tulemuspalgasüsteem, parimate õppimis- ja arenguvõimaluste ning Grupi siseste karjäärivõimaluste pakkumine töötajatele.

 • Teenused
  ACE Logistics Group-i poolt pakutavad teenused:

  - lennu-, mere-, autotranspordi ekspedeerimine;
  - tollimaakleri teenused;
  - ladustamine ja jaotusteenus;
  - lennufirmade esindusteenused (GSA);
  - lennufirmade käsitlusteenused lennuväljal;
  - kinnisvara arendus (oma põhitegevuse vajadusteks).

 • Tegevusregioon
  Grupi koduturg on Balti riikides. Grupp on avatud ja aktiivne laienemiseks lähipiirkondadesse koostöös partnerorganisatsiooniga.

 • Strateegilised partnerlussuhted
  Grupp väärtustab pikaajalisi ärisuhteid koostööpartneritega ja on lojaalne nendes suhetes.

 • Infrastruktuur
  Pikajalist arengut ja strateegilisi partnerlussuhteid arvestades on olulise tähtsusega infrastruktuuri arendamine.

  Üles