TUTVUSTUS

ACE Logistics Group on Balti riikides ja naaberriikides tegutsev logistikaettevõtete kontsern.

ACE visioon on olla üks piirkonna juhtivaid logistikateenuse pakkujaid.

ACE missiooniks on  tagada püsiv ja pikaajalise rahulolu oma kolmele põhilisele huvirühmale: klientidele, töötajatele ja aktsionäridele.

Ettevõtte põhieesmärk on väärtuse püsiv suurenemine. Väärtuse suurenemine on peamiselt seotud keskendumisega pikaajalisele püsivale kasvule, kasumlikkusele, ja omakapitali tootlusele:

 • Konsolideeritud käibe kasv ületab logistikasektori kasvu ja on riigisisesest kogutoodangust (SKP) kaks korda suurem.
 • Brutokasumi kasv on tegevuskulude kasvust proportsionaalselt suurem või vähemalt sellega võrdne.
 • Puhaskasumi marginaal on vähemalt 5%.
 • Omakapitali tootlus on vähemalt 30%.

Finantseesmärgid saab saavutada loomuliku orgaanilise kasvu abil. Samal ajal on kontsern avatud omandamistele ja teistele strateegilise partnerluse viisidele. Sellised partnerlused tuginevad kontrollaktsiapaki säilitamise põhimõttele.

Kontserni investeerimispoliitika näeb ette, et investeeringud tuleb katta tegevusest saadava rahavoo ja väliskapitaliga. Jälgitakse põhimõtet eelistatult mitte investeerida põhivaradesse.

JUHTIMISPÕHIMÕTTED

ACE Logistics Group osaleb emaettevõttena ettevõtete strateegilises juhtimises ja keskendub kontserni üldstrateegia määratlemisele.

Iga konkreetset kontserni kuuluvat ettevõtet juhivad iseseisvalt vastavad juhtimistiimid. Iga kontserni kuuluv ettevõte töötab välja oma strateegia kontserni standardeid järgides.

Kontserni juhtimiskultuuri iseloomustab üldiselt ettevõtlikkus ja keskendumine personaalsele vastutusele. Kontserni eesmärk on värvata parimad töötajad ja hoida neid ning pakkuda neile ametialaseid karjäärivõimalusi kontserni sees. Töötajatele pakutakse konkurentsivõimelisi hüvitistepakette ja olemas on ka mitmesugused täiendavad soodustused.

Kontserni kuuluvad ettevõtted tegutsevad üksteisest sõltumatult. Kogu ettevõtete ärisuhtlus tugineb üldistele äri- ja hinnastamispõhimõtetele. Konkurentsi kontserni kuuluvate ettevõtete vahel tuleb vältida.

Kontserni kuuluvad ettevõtted on võtnud endale kohustuse säilitada tegevuse suur läbipaistvus, järgida korrapärast aruandlust ja teabevahetust käsitlevaid suuniseid kontserni sees ning sellesse kuuluvate ettevõtete vahel.

Kontserni kuuluvad ettevõtted on võtnud kasutusele auditeeritud kvaliteedijuhtimissüsteemid (ISO), millega mõõdetakse kliendirahulolu tagamist ja reageeritakse ennetavalt muutuvatele nõudmistele. Kontserni kuuluvad ettevõtted võrdlevad end ka oma peamiste konkurentidega.

TEENUSED

ACE kontserni kuuluvad ettevõtted pakuvad järgmisi teenuseid:

 • ekspedeerimisteenused õhu-, mere- ja maanteetranspordiga,
 • tolliteenused,
 • ladustamis- ja jaotusteenused,
 • lennuväljateenused lennuettevõtjatele.

 

Kontserni ettevõtted parandavad ja täiustavad pidevalt oma teenusteportfelli.

EDUTEGURID / KONKURENTSIEELISED

Peamised ACE kontserni kuuluvate ettevõtete edukust mõjutavad tegurid on:

 • tegevus hoolikalt valitud ärivaldkondades ja piirkondades,
 • kvaliteet ja usaldusväärsus,
 • motiveeritud töötajad,
 • tõhus tootmine,
 • uuenduslikkus,
 • paindlikkus,
 • aktiivne müügipoliitika,
 • koostöö maailma parimate logistikavõrgustikega.

Copyright 2020 ACE Logistics Group AS. acegroup@acegroup.ee